tổn thương

Những phụ nữ tìm đến “tình một đêm” vì những lý do gì

Vì sao phụ nữ tìm đến “tình một đêm”?! - ảnh 1

Đêm hôm ấy, ngoài bãi biển, chúng tôi đã uống, đã hát, đã làm những chuyện thật điên rồ mà